Zboží
Rychlé kontakty

 Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme

gsm 607 551 085

mail uher.jan@seznam.cz

Akční zboží-doporučujeme

Bioversal QF 9L

Naše cena: 4380,- Kč

Akční cena rozvozu

Od 1.9.2016 platí akční ceny služeb našeho rozvozu po celé ČR a SR, za 1km zaplatíte pouze 4,- a neplatíte poštovné a balné


 

Hašení jedlých tuků a olejů - problematika a zkoušky

Vlivem snadné hořlavosti jedlých olejů a nebezpečí vznícení hořlavých par a plynu od horkého povrchu topného systému fritéz dochází k poměrně velkému počtu požáru tohoto charakteru - v restauračních kuchyních, pekárnách a cukrářských výrobnách dochází často k požárům od fritéz a pečících zařízení, které mají nepříznivé následky pro lidi, objekty i jejich vybavení.
Tyto požáry jsou zpravidla zapříčiněny závadou na zařízení nebo nesprávně nastavenou teplotní hranicí, starými a znečistěnými oleji s nízkým bodem vzplanutí, malým množstvím oleje v lázni a podobně.
Při požárech smažících a pečících zařízení, dochází často ke zranění obsluhy, způsobených horkým jedlým tukem nebo olejem v důsledku použití nevhodných hasicích přístrojů použitých pro zdolání požáru. Vlivem nesprávného hašení těchto požárů vznikají následně i značné škody na vybavení a budovách.
Shlédněte naše video s tímto nesprávným postupem hašení – pokud k takovému postupu dojde v uzavřené místnosti - kuchyni, tato je do několika sekund zapálena a obsluha může být značně poškozená na zdraví, případně přijít o život.


Podle ČSN EN3-7 + A1 (vydána v únoru 2008) se hasicí přístroje práškové
a CO2 nesmějí používat pro
třídu požáru F (požáry jedlých tuků a olejů)

Proč jsou požáry jedlých tuku vlastně tak problematické ve srovnání s požáry jiných hořlavých kapalin?
Na rozdíl od jiných hořlavých látek, jako je třeba benzín, jsou jedlé tuky a oleje při teplotě vzplanutí od 300 - 3800°C jěšte kapalné. Tento extrémně vysoký teplotní potenciál se mnohem hůř zchladí a nebezpečí opětného vzplanutí je u nich mnohem vyšší. Každá normální vodní kapka, která se ponoří do tohoto vřícího tuku, zvětší rázem svůj objem 1700 krát, tzn. exploduje a rozhodí hořící tuk z vany do celého prostoru. Ačkoliv jsou tyto zvláštnosti známy již dlouho, teprve nedávno byly zahrnuty do evropských norem a vznikla nová třída požáru F-požáry jedlých tuků a olejů. . .

Provedené testy jsou zajímavé:

Výsledky požárních zkoušek přikrytím hořících tuku pomocí přístrojových krytu
Obvyklé je hašení požáru jedlých tuku zakrytím pomocí víka a tím zamezení přístupu vzdušného kyslíku. U malé pánve a masivního víka se tím často dosáhne úspěch. Pečící trouby a fritézy mají ale přece jenom větší plochu a přístrojový kryt je z relativně tenkostěnné nerez oceli. A to je důvod, proč prováděné zkoušky v žádném případě oheň neuhasily. Pevné zaklapávací i volné víko se účinkem vysoké teploty tak deformuje, ze vzdušný kyslík opět pronikne k ohni a dusivého efektu se nedosáhne. Po krátké fázi vývoje par (asi 2 sec) od položení víka dosáhnou plameny opět původní výše. K tomu navíc vzniká další problém s víkem. Fritézy většinou stojí u steny, kam lze na víko dosáhnout jen tehdy, když jej uchopíme skrz oheň. Toto pak způsobí těžké popálení obsluhujícího personálu. Bez pomůcek není odstranění víka možné. Hledání speciálních pomůcek při požáru je ze zkušeností při vzniku paniky velmi problematické.
Hašení fritéz přikrytím víkem není možné!


Výsledky požárních zkoušek s použitím požárních dek


V rámci požárních zkoušek byla testována prakticky většina na trhu dostupných protipožární dek, schválených podle
4 DIN 14155
4 EN 1869
Hasicí deky při použití na zakrytí požáru během několika málo vteřin prohořely. Žádná ze jmenovaných hasicích dek, která byla položena na hořící fritézu nebo hořící pečící troubu, požár neuhasila. Tyto výsledky všechny přítomné překvapily. Po přikrytí hasicí dekou a pečlivém utěsnění zařízení stejně vždy došlo ke vzniku postranních plamenu a následně i k plošnému prohoření horní plochy .Vzhledem k velkému vývinu tepla a vzniku postranních plamenu, není možné provést ruční převlečení hasicí deky bez nebezpečí pro obsluhu.
Očekávaný hasicí úspěch se nedostavil. Navíc je přikrytí hořící fritézy po jejím samovznícení hasicí dekou bez odpovídajícího ochranného obleku značně nebezpečné a může vést k popálení nekrytého povrchu těla zasahující osoby.
Z tohoto důvodu doporučujeme naše hasicí deky používat pouze pro menší aplikace v domácnosti či kuchyních – na hořící pánev nebo pečící plech, malou přenosnou fritézku a podobně. Při používání postupujte dle návodu u deky a našem článku č.6
Dále je možné použít deku po uhašení požáru našim hasicím přístrojem pro preventivní překrytí požářiště po dobu chladnutí zařízení po uhašení patřičným hasicím přístrojem na jedlé tuky a oleje.

Výsledky požárních zkoušek s použitím hasicích přístrojů odzkoušených dle EN 3

Byly vyzkoušeny všechny typy hasicích přístrojů, a to následovně:

CO2 přístroje
práškové přístroje
vodní přístroje
pěnové přístroje
vodní přístroje se zvláštní přísadou

Použití 2 a 5-ti kg přístrojů CO2 - sněhových
Při hašení nevedlo k trvalému hasebnímu účinku, neboť tyto přístroje nemají žádoucí ochlazovací efekt, a proto neustále docházelo k opětovnému vzplanutí. Plameny ohně a rozstřik oleje při vlastním hašení může zasahující osobě, která není chráněna, způsobit vážné zranění.
Tyto přístroje tedy neprokázaly účinnost při použití proti požárům jedlých tuku


Práškové přístroje
Uhašení se nedařilo, docházelo k okamžitým opětným vznícením. Při zásahu proud prásku naráží příliš prudce na plochu tuku, a to tak, ze to vede ke zhoršení požáru. Oblak prásku vede k značnému snížení viditelnosti na hořící objekt i v celém prostoru. Další nevýhodou je, ze použitý prášek velmi znečistí celý prostor zásahu, kde jsou potraviny. Ani použití speciálních práškových aplikátorů nepřineslo pozitivní výsledek.
Použití práškových přístrojů se jeví proti požárům jedlých tuků rovněž jako nevhodné.


Vodní hasicí přístroje
Použití těchto přístrojů bez speciálních přísad přináší nebezpečí exploze oleje a bezprostřední ohrožení zasahujících osob.Na tom nic nezmění ani použití speciálních trysek, které velmi jemně proud vody rozptýlí.
Přístroje s čistou vodou nebo z nemrznoucí směsí nelze v žádném případe použít - jsou naprosto nevhodné.


Pěnové přístroje
Hasební účinnost pěnových hasicích přístrojů spočívá v dusivém a ochlazovacím efektu, který je dosahován položením vrstvy pěny na hořící kapalinu. Při vysoké teplotě hořícího tuku se však ukazuje, že vrstva bránící přístupu vzduchu není dostatečně kompaktní a neprostupná. Velmi důležitým prvkem při hašení pěnou je použitá tryska přístroje, která vytváří jemnou mlhu. Pouze kombinace odpovídajícího pěnového hasiva a vhodné mlhové trysky (velmi podobnou trysku používají naše pěnové přístroje pod stálým tlakem o obsahu 6ltr.) dává nějakou šanci při zdolávání požáru jedlých tuku. Ale ani tak nepřichází úspěch vždy, protože čas hašení je relativně dlouhý (cca 15 sec) a hasební taktika (vzdálenost, kouty) hraje velkou roli. Zasahující osoba nemá zpravidla ochranný oděv a není dostatečně zaškolena pro takové speciální hašení.
I při našich pravidelných testech nejen pěnových hasicích přístrojů, jsme s hašením takového druhu požáru měli plné ruce práce-a vězte, nedělali jsme to rozhodně poprvé. . . Navíc použití pěnového hasicího přístroje způsobuje zpočátku vznik plamenů, které dosahují výsky 2 až 3 m a které představují vysoké nebezpečí pro celý prostor nad hořícím objektem, zejména pro odsávače par.


Speciální hasicí přístroje na požáry třídy F

Velmi dobrou účinnost proti požárům jedlých tuku a olejů vykazují vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film.
Směs voda - aditivum vytváří krycí povrch na hořící tukové ploše, něco jako omeletu. Vzniklá vrstva brání přístupu vzdušného kyslíku a uhasí oheň velmi rychle (1-2 sec). Tato vrstva je kompaktní a nevzniká nebezpečí opětného vzplanutí.
Při hašení není třeba použít zvláštní techniku hašení. Pro ochranu zasahující osoby je však předepsán minimální odstup – vhodné jsou cca 2 metry.
Shrnutím požárních zkoušek, které německý úřad provedl je, že pouze speciální hasicí přístroje pro třídy požáru F, jsou bezpečnou variantou k tomuto účelu.